• _________________________________________________________________________________________________

18-Juni-2020

Medlemsorientering

En noget decimeret Laugsstyrelse har i dag været samlet til drøftelse. Det var det første møde siden indførelsen af begrænsninger i forsamlingsmulighederne. Se kalender.
Til mødet var der enighed om at udvise en konservativ holdning og at begrænse medlemsaktiviteter til værende af fortrinsvis udendørs arrangementer året ud. Selv om samfundet for tiden præges af bud og overbud på, hvad der kan åbnes og tillades, finder vi anledning til at mene, at medlemmernes demografiske tilhørsforhold peger mod et forøget risikoindex og dermed indebærer en særlig grund til fortsat at iagttage skærpet forsigtighed.

10-September-2019

Rekonstituering

Skatmester Jørgen Dalsgaard flytter og træder ud af Styrelsen. Jan Uwe Petersen overtager Skatmester-funktionen og suppleant Tove Groesmeyer indtræder i Styrelsen.

16-November-2018

Fødevarestyrelsen

Læs om spiselige og giftige planter

  • Kaleko Mølle

    Vi var tilstede i hele juli måned 2020 på Kaleko Mølle ved Faaborg.
    Vores bod med smagsprøver og krydderposer var bemandet af skiftende medlemmer på hverdage mellem kl 11 og 15.

  • Oldermanden besnakker og beskænker

Snapselaugets smageaften fredag den 21. februar 2020.

 

35 laugsmedlemmer deltog i aftenens oste- og pølsebuffet, hvor der undervejs blev smagt på forskellige indkøbte snapse. I min høresnegl kunne jeg dog opfatte, at flere af laugets medlemmer bekræftede hinanden i, at de snapse de selv kreerer er bedre end de færdige købesnapse!

 

Lidt af det store fremmøde skyldtes ikke kun mad og drikke. Lauget havde nemlig inviteret Helge Nordholt til at berette om de to år han patruljerede i Øst- og Nordgrønland som del-tager af den legendariske Siriuspatrulje.

 

Foredrag og diasshow med det antikke apperat

Helge Nordholt til at berette om de to år han patruljerede i Øst- og Nordgrønland som del-tager af den legendariske Siriuspatrulje.

Helge Nordholt fra Bjørnø underholdt og fortalte om sine år i Spirituspatruljen, som han selv ”kom” til at kalde den. Der var dog ingen alkohol på de lange slæderejser. Til gengæld tog folkene fra, når de var vendt tilbage til Station Daneborg.

Helge er en god fortæller, og der blev lyttet, undret og grinet undervejs i hans foredrag, som var ledsaget af Helges egne lysbilleder fra togterne. Og selvfølgelig var der også mange dramatiske episoder, som blev fortalt med stor entusiasme. Ufarligt har det bestemt ikke været, når der blev kørt flere tusinde kilometer i ekstreme minusgrader og uden nævneværdig kontakt med omverdenen.

 

Helge var Siriusmand i 1972-73. Efterfølgende uddannede han sig til pilot og har fløjet am-bulance- og taxafly for Alsair på Als indtil han blev pensioneret for 9 år siden.

 

Hans mange flyveroplevelser er bestemt også værd at lægge øre til, så måske kan vi få ham på besøg en anden gang?

 

Asger Anderskov, Skriver

 

 

/ Dram / Bjesk / Bitter / Brændevin / Vodka / Kryddersnaps / Urtesnaps / Krydderposer / Opskrifter / Smagsprøver / Morgendram / Solskinsdram / Skipperdram / Faaborgsnaps / Julesnaps/  Øhavsdram / Kryddermester / Oldermand / Bundfald / Bærme / Fusel / Oldermand / Kryddermester /