• _________________________________________________________________________________________________

 • Diskret ophold den 10.10.20.10:00

  Jeg lurer bag en slåen.
  Der står jeg ganske nær

 • Jeg rækker mig på tåen
  og holder på mit vejr

 • For ræven han vil bide

 • og drengen samler bær,

 • men ingen skal få vide
  hvor .......... er

  Fotos: Tage Christensen

DANMARK 2020 MED BURKAFORBUD OG HÅNDTRYKSPLIGT.
Motiv fra Lillebjørn.
Foto Asger Anderskov

 

Styrelsesmøde på Bjørnø

den 23. september 2020

Vores forening er som alt andet i kongeriget underlagt de mange coronarestiktioner.
Det meste af verden er pt. på standby. Men når OL og EM i fodbold kan aflyses sker der nok ikke det store ved, at vi også holder lav profil. Vi kommer tilbage med fornyede kræfter og gode snapse.
Bare vent.

Udendørs arrangementer som slåenhøst ved Pipstorn gennemføres ufortrødent, hvorimod snapsekonkurrence og butikssalg af krydderposer stilles i bero indtil videre. Nytårskur og smageaften i januar/februar 2021 står hen i det uvisse, men der bookes under alle omstændigheder lokale.

_________________________________________________________________________________________

Familiehaverne

Dronningen ankommer

Den 12. august 2020 middag mødtes over halvdelen af Faaborg Snapselaug til en varm og solrig dag i Familiehaverne, Bøjden.
Inden frokost holdtes ét minuts stilhed til ære for Max Lind og Ole Zenshøj, to af de gamle snapsebryggere, som har været med fra snapselaugets start. De vil blive savnet i foreningen.
Efter Oles død overtog Harry Kjeldsen alle Oles snapseting. Harry havde medbragt det hele, og der var frit valg på alle hylder. Essenser, færdige snapse, urter og fine flasker. Det hele blev fordelt til de i selskabet, som havde lyst til at udvide deres hjemlige lager med gode sager fra Ole.
Carsten og Kirsten havde meldt sig som kokke, og oprindeligt stod menuen på en varm ret. Dette blev dog ændret til noget lidt mere sommeragtigt, nemlig smørrebrød bestående af en marineret sild, mørbrad og til slut ost. Alt var på fineste vis Coronaforberedt og serveringen var portionsan-rettet. Tak til Carsten og Kirsten for det store arbejde, at få alt til at fungere i disse tider.
Da frokosten var overstået fortalte tidligere skovfoged Knud Hansen om sin tid som skovkyndig på Steensgaard siden midt i 50-erne. Knud har været med fra de tider, hvor der var ansat mange folk på godserne og indtil den moderne teknologi stort set kun krævede én mand med ansvar for alle herlighederne. Det var spændende at høre om udviklingen på Steensgaard, og Knud kunne også fortælle om sit forhold til Bøjden Nor og Dyreborg skov, som hørte under godset.

Forventningsafstemning. Foto, Tage Christensen

Ole og Max mindes.
Foto, Tage Christensen

Brød og dram på bordet.
Foto, Tage Christensen

Høstklar?
Foto, Tage Christensen

Skriveren nyder en enkelt dram.
Foto, Tage Christensen

Dagen sluttede med et par ture af forskellig længde og varighed i området og der kunne måske samles lidt snapseurter, men der var naturligvis også mulighed for at springe hedeturene over, læne sig tilbage i skyggen, trække en kold op og nyde en enkelt dram.

Skriver/Asger Anderskov

/ Dram / Bjesk / Bitter / Brændevin / Vodka / Kryddersnaps / Urtesnaps / Krydderposer / Opskrifter / Smagsprøver / Morgendram /  Skipperdram / Faaborgsnaps / Julesnaps /  Øhavsdram / Mølledram / Oldermand / Bundfald / Bærme / Fusel /