27-Juni-2022

Smagsprøver

Hver dag juli måned fra 11 - 15: Salgsbod med gratis smagsprøver Kaleko Mølle, Prices Havevej 38, 5600 Faaborg.

 • _________________________________________________________________________________________________

 • Diskussion og eftertænksomhed.

  (Foto Tage Christensen)

  JULESNAPSKONKRURRENCE 2021

  Ved kåringen af årets julesnaps i Faaborg Snapselaug var der i år indkommet 6 kandidater. Juryen, bestående af kompetente smagere. nød, bedømte og afgav point efter skikkelig overvejelse. Skatmesteren stod for nøjeregnende optælling af de talrige bedømmelser. der udviste et knivskarpt opløb, men retfærdigt resultat. Valget faldt ud til fordel for en julesnaps komponeret af den erfarne snapsebrygger Claus Rasmussen. Faaborg.

 • Resultatet gøres op.

  (Foto Tage Christensen)

  Med recepten i hånd går Snapselauget herpå i gang med at udmåle krydderierne og pakke 100 stk. krydderposer, som herefter udbydes til salg. Salget foregår fortrinsvis fra bemandet bod med
  smagsprøver på Clay Keramik i Middelfart onsdag den 1. december og i Superburgsen i Faaborg lørdag og søndag den 4. og 5. december.
  Eventuelt overskydende poser vil herefter kunne erhverves ved henvendelse til Snapselauget.


Opgave

Duft

Smag

Mesteren

Der gafles

Foto Tkorben Dahl

Stævner ud mod Bjørnø

Har du kursen sat, tag nu roret fat
Og mærk hvor blodet bruser
Vi skal verden rundt, hejs nu flaget højt
:Med et modigt hjerte og en god beskøjt:
Hej ho, hej ho
Vi sejler lig'som vinden blæser
Mandige som få
:Vi stævner ud på eventyr på bølgen blå!:

 

Sangen er en oversættelse af "Sailing for Adventure" fra filmen Muppet Treasure Island.

https://www.youtube.com/watch?v=VcNLuH1XWfI

Foto Tage Christensen

....under vejrs og vindes nåde
ligger landet dybt i ro....

Foto Tage Christensen

https://youtu.be/3BPcunJ_MN4

Foto Tage Christensen

BOB bob bob

https://www.youtube.com/watch?v=FnTIqWYWIQI

 

 

 

 

 

Krægesnaps:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/skovhavens-kr%C3%A6ge Blommer

 • Slåenhøst ved Pipstorn

  Jeg lurer bag en slåen.
  Der står jeg ganske nær

 • Jeg rækker mig på tåen
  og holder på mit vejr

 • For ræven han vil bide

 • og drengen samler bær,

 • men ingen skal få vide
  hvor .......... er

  Fotos: Tage Christensen

Familiehaverne 2020

Dronningen ankommer

Den 12. august 2020 middag mødtes over halvdelen af Faaborg Snapselaug til en varm og solrig dag i Familiehaverne, Bøjden.
Inden frokost holdtes ét minuts stilhed til ære for Max Lind og Ole Zenshøj, to af de gamle snapsebryggere, som har været med fra snapselaugets start. De vil blive savnet i foreningen.
Efter Oles død overtog Harry Kjeldsen alle Oles snapseting. Harry havde medbragt det hele, og der var frit valg på alle hylder. Essenser, færdige snapse, urter og fine flasker. Det hele blev fordelt til de i selskabet, som havde lyst til at udvide deres hjemlige lager med gode sager fra Ole.
Carsten og Kirsten havde meldt sig som kokke, og oprindeligt stod menuen på en varm ret. Dette blev dog ændret til noget lidt mere sommeragtigt, nemlig smørrebrød bestående af en marineret sild, mørbrad og til slut ost. Alt var på fineste vis Coronaforberedt og serveringen var portionsan-rettet. Tak til Carsten og Kirsten for det store arbejde, at få alt til at fungere i disse tider.
Da frokosten var overstået fortalte tidligere skovfoged Knud Hansen om sin tid som skovkyndig på Steensgaard siden midt i 50-erne. Knud har været med fra de tider, hvor der var ansat mange folk på godserne og indtil den moderne teknologi stort set kun krævede én mand med ansvar for alle herlighederne. Det var spændende at høre om udviklingen på Steensgaard, og Knud kunne også fortælle om sit forhold til Bøjden Nor og Dyreborg skov, som hørte under godset.

Forventningsafstemning. Foto, Tage Christensen

Ole og Max mindes.
Foto, Tage Christensen

Brød og dram på bordet.
Foto, Tage Christensen

Høstklar?
Foto, Tage Christensen

Skriveren nyder en enkelt dram.
Foto, Tage Christensen

Dagen sluttede med et par ture af forskellig længde og varighed i området og der kunne måske samles lidt snapseurter, men der var naturligvis også mulighed for at springe hedeturene over, læne sig tilbage i skyggen, trække en kold op og nyde en enkelt dram.

Skriver/Asger Anderskov

/ Dram / Bjesk / Bitter / Brændevin / Vodka / Kryddersnaps / Urtesnaps / Krydderposer / Opskrifter / Smagsprøver / Morgendram /  Skipperdram / Faaborgsnaps / Julesnaps /  Øhavsdram / Mølledram / Oldermand / Bundfald / Bærme / Fusel /